16 Σεπ 2010

Υλικό επιμόρφωσης Προγράμματος "Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης":


Το υλικό επιμόρφωσης περιλαμβάνει τρία βιβλία:

Βιβλίο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Βιβλίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οδηγίες Επιμορφωτή

Το υλικό διατίθεται από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...