29 Νοε 2010

Οι προδιαγραφές εκπόνησης εργασίας για την ακοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕΚΠ65)

Ανακτήθηκε από το blog του Χαράλαμπου Μουζάκη (ΣΕΠ στο ΕΑΠ)

Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΑΠ αποτελεί την πιο απαιτητική αλλά ταυτόχρονα και την πιο δημιουργική πρόκληση του προγράμματος σπουδών. Χρήσιμες οδηγίες για τις τυπικές προδιαγραφές που αφορούν τη δομή και το περιεχόμενο, καθώς και συμβουλές για τη μεθοδολογική προσέγγιση του προς ανάπτυξη θέματος αποτελούν:

Οι προδιαγραφές εκπόνησης εργασίας για την ακοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕΚΠ65) επιμ. Α. Λιοναράκης 2008 "κάντε κλικ εδώ"

Προδιαγραφές –Οδηγός σύνταξης πτυχιακών εργασιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, επιμ. Γ. Ζαχαρής 2008 "κάντε κλικ εδώ"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...