25 Νοε 2010

Aυτοματοποιημένη ανάλυση αλληλεπιδράσεων σε ασύγχρονες συζητήσεις: Δείκτες Ανάλυσης και η επίδρασή τους στη συμμετοχή χρηστών

Των Θ. Μπράτιτση & Α. Δημητρακοπούλου
Στο 5ο Ελληνικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, ΕΤΠΕ, Θεσσαλονίκη, Οκτ. 2006.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...