25 Νοε 2010

Ομαδική αγωγή κατά του ΕΑΠ

Εστάλη από το group του Facebook
E.A.P. - Elliniko Anoikto Panepistimio

Προκειμένου να κατατεθούν ομαδικές αγωγές για την αναδρομική διεκδίκηση των διδάκτρων έως το τέλος του τρέχοντος έτους, όσοι φοιτητές και απόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών όλων των σχολών του Ε.Α.Π. επιθυμείτε να συμμετέχετε, θα πρέπει το αργότερο έως τις 3/12/2010 να αποστείλετε ηλεκτρονικά συμπληρωμένο το έντυπο «Στοιχεία ενάγοντος» το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το www.pasyfoiepo.gr στο email του Συλλόγου info@pasyfoiepo.gr

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση του εντύπου, καθώς τα στοιχεία που θα αναγράφονται σ’ αυτό θα περιλαμβάνονται και στις αγωγές που πρόκειται να κατατεθούν και μετά την κατάθεση των αγωγών δεν είναι δυνατή καμία απολύτως αλλαγή του περιεχομένου τους.

Επιπροσθέτως, το αργότερο έως 3/12/2010 θα πρέπει να καταθέσετε το ποσό των 50,00 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/958775-66 και ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 0030101127658 (τα ονόματα που εμφανίζονται ως δικαιούχοι των λογαριασμών είναι ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΜΠΟΥΚΟΓΛΟΥ – ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ), ως συμμετοχή στα δικαστικά έξοδα όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δηλώνονται και να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία σας στο σχετικό καταθετήριο, ώστε να είναι ευχερής η αντιπαραβολή αυτών με το έντυπο «στοιχεία ενάγοντος» που θα αποστείλετε ηλεκτρονικά, προκειμένου να συμπεριληφθείτε στις αγωγές.

Σε δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να αποστείλετε εντός ευλόγου χρόνου (μετά την 3/12/2010) στην ταχυδρομική θυρίδα του ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ. (για την οποία θα σας σταλεί μήνυμα από εμάς μέσα στις γιορτές) πρωτότυπα τα παρακάτω έγγραφα:
α) συμπληρωμένο κι υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης
β) Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας από δημόσια αρχή (τα έγγραφα αυτά θα σας σταλούν από εμάς)
γ) Τις αποδείξεις/γραμμάτια είσπραξης από το ΕΑΠ για το σύνολο των διδάκτρων που ζητάτε να σας επιστραφούν (για όσες αποδείξεις δεν έχετε κρατήσει, θα ζητήσετε από το ΕΑΠ να τις εκδόσει με σχετική αίτησή σας).
δ) Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των 50,00 Ευρώ στην Τράπεζα.
Παρακαλείστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων και όλων των λοιπών στοιχείων στα έντυπα που σας αποστέλλονται. Επίσης, όσοι από εσάς είχατε συμμετάσχει στις αρχικές (Δεκέμβρης 2007) αγωγές, να το αναγράφετε στο έντυπο «στοιχεία ενάγοντος», ώστε να αποφευχθούν τυχόν επαναλήψεις.

Για τυχόν διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη δικηγόρο Αικατερίνη Αγρίου στα τηλ. 2108837515, 6974 369 792 ή να αποστέλλετε email στο kagriou@hotmail.com και στο email του Συλλόγου info@pasyfoiepo.gr


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...