27 Νοε 2010

Η εκπαίδευση ως μέσο αποτροπής κοινωνικού αποκλεισμού - Η περίπτωση των Ιδρυμάτων Αγωγής ανηλίκων

Της Βασιλικής Ιωαννίδη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 2002, τόμ. Β΄, σσ. 738-753, ΑΘΗΝΑ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...