1 Δεκ 2010

Η ηλεκτρονική μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Των Αικατερίνης Μοσχούς (Προϊστάμενη της δομής ΚΕΕ Δωδεκανήσου - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων), Χαράλαμπου Συργιάννη (Εκπαιδευτικός-Υπεύθυνος Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εκπαιδευτής Ενηλίκων-Τέως Περιφερειακός Αξιολογητής Ποιότητας ΚΕΕ Ν. Αιγαίου Μεταπτυχιακός φοιτητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), Χριστίνας Κουμνάκη (Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων), Ιωάννη Δραγούμη (Εκπαιδευτής Ενηλίκων), Νικόλαου Τζιώρα (Εκπαιδευτής Ενηλίκων) και Κωνσταντίνου Καμπάνη ((Εκπαιδευτής Ενηλίκων)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...