11 Δεκ 2010

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η προσωπική θεωρία διδασκαλίας Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
ερευνητική προσέγγιση υπό το πρίσμα εναλλακτικών μοντέλων επαγγελματικής ανάπτυξηςΒουγιούκας Κωνστ., Λέκτορας Π.Δ. 407/80, Παν. Κρήτης
Ματσαγγούρας Ηλ., Καθηγητής, Παν. Αθηνών

Kokkotas, V. & Plakitsi K. (2004/2007). Time for education: Ontology, epistemology and discursiveness in teaching fundamental scientific topics. Επετηρίδα Π.Τ.Ν. Παν. Ιωαννίνων, τ. Γ΄, σελ. 49-62.
Kokkotas P., Vlachos I. Plakitsi K. et al (1997): “The role of language in understanding the Physical concepts”. Proceedings of the 2nd World Congress of Nonlinear Analysis. International
Federation on Nonlinear Analysis (WCNA). Vol. 30, No 4, p. 2113-2120.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...