ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

21 Δεκ 2010

Η Διαχείριση του Χρόνου στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η
∆ιαχείριση του Χρόνου στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία Ερευνητική Μελέτη



Ερευνητική οµάδα:
Παπαδόπουλος Σίµος, Επιστηµονικός Υπεύθυνος
Ασλανίδου Σοφία
Γεωργιάδης Μιχάλης
Μενεξές Γεώργιος
Οικονόµου Ανδρέας
Πάντα Δήμητρα
Σταυρίδης Φωκίων

2008 Οικονόμου και συν. - Η Διαχείριση του Χρόνου στην Εκπαιδευτική Διαδικασία




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...