6 Δεκ 2010

Ερευνητική Εργασία: Αν μπορούσατε να αλλάξετε τρία πράγματα στη Σχολή σας, ποια θα ήταν;

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2010, 27(6):924-936
ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2010, 27(6):924-936
Γ. Μπαζούκης,
Θ. Τζαμαλής,
Ξ. Τσερετοπούλου,
Γ. Δημολιάτης
Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...