17 Δεκ 2010

Δείτε το Avatar της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Evolver


avatar
Click here to view my Avatar!

Αυτό είναι το Avatar της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που δημιουργήθηκε στο Evolver.


Σύντομα θα αναφερθώ στις δυνατότητες εκπαιδευτικής χρήσης του εν λόγω προγράμματος στις σχολικές τάξεις...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...