30 Δεκ 2010

Η "Εκπαίδευση Ενηλίκων" έγινε μέλος των Green Websites

Η "Εκπαίδευση Ενηλίκων" έγινε μέλος των Green Websites

25.000+ πράσινες σελίδες έχουν εγκαταστήσει το πρόγραμμα περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το site Green Websites
"...The standby engine is a project developed to reduce power consumption, when generating and displaying a website, without changing user experience while using the website. This is done by covering the site in a stationary, black color, which hides visual effects making the visitor's computer use less energy generating and displaying these.
It might not seem like a lot of difference, but after all every little bit does count."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...