23 Δεκ 2010

Προβλήματα στο site Embedit

Προβλήματα στο site Embedit.in που χρησιμοποιείται από το blog για το upload αρχείων, καθιστά την εμφάνιση και την πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία, προς το παρόν αδύνατη.

Πρόκειται για άλλη μία αστοχία των υπηρεσιών φιλοξενίας αρχείων που έρχεται να προστεθεί στα κατά καιρούς προβλήματα του blogger, του hitstats και άλλων διαδικτυακών υπηρεσιών που δημιουργεί σίγουρα ερωτηματικά για την συνέπεια των εν λόγω υπηρεσιών.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...