13 Ιαν 2011

Οδηγός συμβουλευτικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Ο οδηγός συμβουλευτικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών που ακολουθεί, διάρκειας 25 ωρών, έχει ως στόχο την επιμόρφωση των συμβούλων γεωργικής εκπαίδευσης προκειμένου αυτοί να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους εκπαιδευτές των αγροτών/αγροτισσών. Η επιμόρφωση αυτή αναφέρεται στις νέες κατευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης και περιλαμβάνει τους κατευθυντήριους άξονες με τις νέες προσαρμογές των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους προσανατολισμούς της Νέας Αγροτικής Πολιτικής.
Η ομάδα-στόχου αφορά εκπαιδευτές αγροτών/αγροτισσών.Πηγή:
agrotrainingnet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...