19 Ιαν 2011

Σχέση ανάμεσα στα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης και την αποτελεσματική διδασκαλία

Της Γεωργίας Κούβαρη (Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, Υπ. Δρ.)

Ανακτήθηκε από την Περιφερειακή Δ/νση Πρωτ/θμας και Δευτ/θιας Εκπαίδευσης Ηπείρου


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...