1 Φεβ 2011

Πρακτικά Συνεδρίου: «Επιμόρφωση και Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση»

Τα πρακτικά του πρώτου διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Επιμόρφωση και Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση», που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) τον Ιανουάριο του 2008, μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ

Πηγή:
ΕΚΔΔΑ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...