17 Φεβ 2011

Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας

Της Ελένης Γιαννακοπούλου

Κείµενο από το εκπαιδευτικό υλικό «Ανάπτυξη µεθοδολογίας και διδακτικού υλικού για την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών» του Εθνικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (2003)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...