22 Φεβ 2011

Ποια ιστολόγια (blogs) θεωρούνται επιστημονικά;

Με αφορμή την παρατήρηση της συμβούλου ΣΕΠ στην ΕΚΠ51 κας. Ελένης Χοντολίδου που αναφέρει στις οδηγίες της για τη σύνταξη των γραπτών εργασιών ότι
"δεν επιτρέπεται να παραπέμπουμε σε ιστολόγια που δεν είναι επιστημονικά (εκτός και εάν τα ερευνούμε)"


μου δημιουργήθηκε η απορία:

Ποια είναι επιστημονικά ιστολόγια;

Επειδή προφανώς λίγοι θα ήταν σε θέση να απαντήσουν επιστημονικά και τεκμηριωμένα στο συγκεκριμενο ερώτημα και επειδή οι αφορισμοί είναι ότι πιο εύκολο και βολικό έχει εφεύρει η "επιστημονική" κοινότητα δίνω μία πιθανή απάντηση στο ερώτημα από τον:
Tamás Beke, Our Lady Catholic Institute, Nagyasszonyunk Catholic Grammar School, Kalocsa,
Hungary, e-mail: bektomi@citromail.hu

στο:
The article has been written within the ‘Researches for the development of the education of the secondary and advanced Physics’ in University of Szeged, Faculty of Science and Informatics, Institute of Physics, Department of Experimental Physics. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...