15 Μαρ 2011

Τα αποτελέσματα επτά μελετών για δασκάλους και καθηγητές, Σχολικούς Συμβούλους, Διευθυντές Σχολείων και Στελέχη Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα των επτά μελετών που έκανε το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Για να δείτε τη μελέτη που σας ενδιαφέρει κάνετε κλικ παρακάτω:


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πηγή Ανάρτησης: esos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...