3 Μαρ 2011

TC*Teacher: Τεχνο-συνδεδεμένος Εκπαιδευτικός

Πρόκειται για την εξαιρετική ιστοσελίδα του σχεδίου:
TC*Teacher: Τεχνο-συνδεδεμένος Εκπαιδευτικός


με αριθμό σχεδίου 142203-LLP-1-2008-1-LT-Grundtvig-GMP

Συμβατική περίοδο: 2008-2010

Στο Πρόγραμμα της ΕΕ: Grundtvig Πολυμερή σχέδια

Με ανάδοχο: Kaunas University of Technology

Στη συγκεκριμένη διεύθυνση περιλαμβάνεται πλήθος ηλεκτρονικού υλικού (ηλεκτρονικά μαθήματα, λογισμικό, κ.ά) όπως:

* Οπτικό εκπαιδευτικό υλικό
o Σπουδαιότητα της Online Επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών εργαλείων
o Συνεργατικότητα
o Δοκιμή και Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης
o Εργαλεία ΤΠΕ για ανάπτυξη περιεχομένου Ηλεκτρονικής Μάθησης
o Εκπαιδευτικά παιχνίδια – προκλήσεις για διδασκαλία
o Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης
o Εικονικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια
o Τηλεσυνδιάσκεψη

Αλλά και:

Εγχειρίδιο και μεθοδολογικός οδηγός για εκπαιδευτικούς (πολύγλωσσος, σε 6 γλώσσες: Αγγλικά (EN), Λιθουανικά (LT), Ιταλικά (IT), Πολωνικά (PL), Ελληνικά (EL), Ισπανικά (ES))

Ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς και τους ενήλικες μαθητές σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, διδασκαλία

και πολλά άλλα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...