6 Απρ 2011

Αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού

Τ
ων ∆ιονύσιου Λουκέρη (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), Σπυριδούλας Κατσαντώνη (2 Ειδικό ∆.Σ. Αµαρουσίου, Σικιαρίδειο) και Ιωάννας Συρίου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)


Στο περιοδικό του Π.Ι. "Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων", τεύχος 15, 2009Πηγή:
"Περιοδικό του Π.Ι. "Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...