24 Ιουν 2011

Αναλφαβητισμός στην Ελλάδα σήμερα & η Εκπαίδευση Ενηλίκων

Της Ε. Ρίζου

Περίληψη
Με το θέμα του αναλφαβητισμού στην Ελλάδα ασχολείται η παρούσα εργασία με σκοπό να καταγράψει την έννοια του αναλφαβητισμού, τη σχέση του με την εκπαίδευση ενηλίκων, τις διαχρονικές τάσεις εξέλιξης, τα ποσοστά των αναλφάβητων στη χώρα σήμερα και τη θέση της σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων που μπορούν να ασχοληθούν με την καταπολέμηση του φαινομένου.
Στην Ελλάδα τα ποσοστά του αναλφαβητισμού παραμένουν ακόμα σε ψηλά επίπεδα, περίπου 4% του συνόλου του πληθυσμού ηλικίας 15+. Αν και αυτά είναι τα επίσημα δεδομένα που καταγράφονται από την ΕΣΥΕ αλλά και από την Unesco στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερα αν συνυπολογίσουμε όχι μόνο τους οργανικά αναλφάβητους, που καταγράφονται στις προηγούμενες στατιστικές, αλλά επίσης, έστω κατά προσέγγιση, τα άτομα που δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτική 9ετή φοίτηση και αυτά που θεωρούνται αναλφάβητα σύμφωνα με τις νέες όψεις της έννοιας: ψηφιακά, τεχνολογικά, κοινωνικά κ.λπ.
Με τα νέα δεδομένα ο αλφαβητισμός συνδέεται με την ανάπτυξη της ικανότητας της διά βίου μάθησης. Η δια βίου μάθηση, ως στρατηγική της Λισσαβόνας, στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή των ατόμων στη διαμόρφωση της μορφωτικής τους εξέλιξης.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία, πατήστε εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
scientific-journal-articles

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...