1 Ιουλ 2011

Επιμορφωτικό Υλικό από το πρόγραμμα «Ερευνητικές Εργασίες (Project)» του ΟΕΠΕΚ

Ανακτήθηκε από το ιστολόγιο του Νίκου Π. Μιχαηλίδη
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε σχετικό επιμορφωτικό υλικό από διάφορες πηγές:
Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών
Οδηγός Ερευνητικών Εργασιών Λυκείου
Οι Φάσεις των Ερευνητικών Εργασιών
Ερευνητικές Εργασίες: Το γενικότερο πλαίσιο
Παρουσιάσεις από το ΠΕΚ Μυτιλήνης (1η μέρα, 2η μέρα)
Χρονοπρογραμματισμός (ενδεικτικός)
Ολοκληρωμένο παράδειγμα Ερευνητικής Εργασίας με θέμα τον Πολιτισμό
Ιστοεξερευνήσεις (τι είναι, άρθρο)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...