28 Σεπ 2011

Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

Της Δρ. Ευφροσύνης-Άλκηστης Παρασκευοπούλου-Κόλλια (Κοινωνιολόγου της Εκπαίδευσης)

στο Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology
Volume 4, Number 1, 2008 / Section one. © Open Education ISSN: 1791-9312

Περίληψη
Στο άρθρο αυτό αναλύονται οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ένας ερευνητής επιλέγει την ποιοτική εθοδολογία και ειδικότερα τις συνεντεύξεις. Περιγράφονται τα είδη των συνεντεύξεων και οι διαφορές στον ορισμό -ονο ματολογία τους ανάλογα τον ειδικό επιστήμ ονα που αναφέρεται σε αυτές. Γίνεται, επίσης, η παράθεση των στοιχείων εκείνων που πρέπει να έχει ένας ερευνητής προκειμ ένου να διεξάγει έρευνα χρησιμ οποιώντας δεδομ ένα και υλικό που προκύπτει από συνεντεύξεις.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...