30 Σεπ 2011

Κοινωνιολογική Έρευνα. Μέθοδοι και Τεχνικές

Της Δρ. Έλλης Ιωαννίδη-Καπόλου (Κοινωνιολόγου- Ερευνήτριας)

Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ο σκοπός της κοινωνιολογίας είναι η κατανόηση και η εξήγηση των κοινωνικών φαινομένων. Ο Emile Durkheim (1978) , ανέπτυξε αυτή τη θέση στο έργο του « Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου», όπου το αντικείμενο της κοινωνιολογίας προσδιορίζεται ως η μελέτη των «κοινωνικών γεγονότων» που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «πράγματα» που ακούν πίεση και περιορίζουν τη συμπεριφορά των υποκειμένων. Στη συνέχεια, ο Tallcott Parsons (1937) ανέπτυξε μια ολική μεγάλη θεωρία (grand theory) που αποσκοπεί στην καθιέρωση γενικών κανόνων της κοινωνικής ζωής με τη δυνατότητα να δοθούν εξηγήσεις για οποιαδήποτε εμπειρικά κοινωνικά δεδομένα.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...