21 Οκτ 2011

Το παιχνίδι στη θεωρία του Βυγκότσκι

Των Κοτσακώστα Μ., Καρανταΐδου Στ., Μιχαλόπουλος Γ., Σωμαράκης Σ.

Εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια των μαθημάτων της Θ. Ανθογαλίδου.
Επιμέλεια, διορθώσεις Θ. Ανθογαλίδου

Πηγή:
Virtual School, The sciences of Education Online, τόμος 2, τεύχος 1, Μάιος του 2000
http://www.auth.gr/virtualschool/2.1/Praxis/Kotsakosta.html

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγικά
1.1 Γενικά για το Παιχνίδι
1.2 Θεωρίες του Παιχνιδιού
1.3 Οι αντιλήψεις του Vygotsky για το Παιχνίδι
1.4 Ιστορική και Πολιτισμική προσέγγιση του παιχνιδιού από τον Vygotsky
Συμπεράσματα
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...