15 Νοε 2011

Οδηγός Εκπαιδευτή για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών Σ.Υ.Υ.

Ο
παρών Οδηγός συντάχθηκε από τον ανάδοχο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Ο ΕΡΜΗΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εκπαίδευση των Στελεχών Σ.Υ.Υ., Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Στελεχών Σ.Υ.Υ. και Αξιολογητών Επιτροπών Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» κατόπιν του υπ΄αρ. 07/2005 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που προκήρυξε το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Διάρκεια προγράμματος 240 ώρες

Ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας συντάχθηκε για να σας δώσει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να κατανοήσετε καλύτερα το έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί. Παρουσιάζονται στοιχεία της μεθοδολογίας υλοποίησης του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα των πρόσωπο με πρόσωπο εκπαιδευτικών συναντήσεων, το εκπαιδευτικό υλικό και η διαδικασία με την οποία θα αξιολογηθούν οι εκπαιδευόμενοι σας. Κύριος στόχος του οδηγού αυτού είναι να σας βοηθήσει να οργανώστε καλύτερα ως εκπαιδευτές-σύμβουλοι το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των στελεχών συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Για να κατεβάσε ολόκληρο τον οδηγό του εκπαιδευτή (αρχείο word, 167 σελ.) πατήστε εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
http://www.eye-ekt.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...