21 Δεκ 2011

Διδακτική στην εκπαίδευση ενηλίκων

Των Αναστάσιου Κοντάκου και Χρήστου Γκόβαρη

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια 1.1.2.Β. και  συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1.1 Η έννοια της Διδακτικής
Σε μια πρώτη προσέγγιση η Διδακτική μπορεί να ορισθεί ως οργάνωση των διαδικασιών διδασκαλίας-μάθησης με την έννοια της επιλογής και αξιολόγησης περιεχομένων, στόχων και μεθόδων. Αντικείμενο της Διδακτικής είναι το "τι" και "για ποιο σκοπό" οφείλει να διδαχθεί κάτι.
Πέραν αυτού, η Διδακτική προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο για την αιτιολόγηση των επιλογών μας ως προς τα περιεχόμενα και τους στόχους που αυτά εμπεριέχουν, καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο για την επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το βιβλίο των Κοντάκου και Γκόβαρη, πατήστε εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...