2 Δεκ 2011

Εξ αποστάσεως μάθηση στο εικονικό περιβάλλον του Second Life (βιβλίο)

Του φίλου αναγνώστη του ιστολογίου Νίκου Πέλλα

Περιγραφή : Η διευρυμένη χρήση των Η/Υ και του Διαδικτύου στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνάρτηση με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, που δίνουν έμφαση στην διερευνητική μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, έχουν πλέον επιδράσει δυναμικά σε όλο το φάσμα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και τείνουν να αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο της (e-) εκπαιδευτικής πρακτικής. Η αναγκαιότητα δημιουργίας ίσων ευκαιριών σε αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες, η διασφάλιση της δια βίου μάθησης και η απαλλαγή από τις χωροχρονικές δεσμεύσεις που επέβαλε ο παραδοσιακός τρόπος, καταξίωσαν την ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση (open & distance learning), ως ένα ισότιμο και εξίσου αποτελεσματικό πλαίσιο εκπαίδευσης με εκείνο της συμβατικής.

Περιεχόμενα:
Τα περιεχόμενα του βιβλίου μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ

Πληροφορίες για τον τρόπο απόκτησης του βιβλίου, μπορείτε να δείτε εδώ(e-shop), εδώ(biblionet) και εδώ (bookstars)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...