5 Φεβ 2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το βιβλίο "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ" είναι των καθηγητών:


Α. Εμβαλωτή: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Α. Κατσή: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γ. Σιδερίδη: Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στη σύγχρονη κοινωνική & εκπαιδευτική έρευνα η Στατιστική είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο για κάθε ερευνητή που ασχολείται με την (ποσοτική κυρίως) ανάλυση δεδομένων. Το κείμενο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης και φιλόδοξης προσπάθειας των συγγραφέων η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί μετά την πιλοτική εφαρμογή του συγκεκριμένου κειμένου. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές, αλλά και ερευνητές που κάνουν χρήση των εφαρμογών της Στατιστικής στο χώρο κυρίως των Κοινωνικών Επιστημών & των Επιστημών της Αγωγής. Στόχος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των κυριότερων εφαρμογών της Στατιστικής Μεθοδολογίας με έμφαση στα παρακάτω σημεία:
(α) επεξήγηση της θεωρίας με παραδείγματα από το χώρο των Κοινωνικών Επιστημών και των Επιστημών της Αγωγής,
(β) επιλογή και παρουσίαση του κατάλληλου κάθε φορά στατιστικού κριτηρίου και
(γ) ερμηνεία των αποτελεσμάτων.


Για να διαβάσετε (κατεβάσετε) το πολύ χρήσιμο βιβλίο των Εμβαλωτή, Κατσή και Σιδερίδη, πατήστε εδώΔεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...