30 Μαΐ 2012

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (οπτικοακουστικό υλικό)

Τα περιεχόμενα του οπτικοαουστικού υλικού είναι:
1 «Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων»: Εισαγωγή από τον Γενικό Γραμματέα εκπαίδευσης ενηλίκων Κωνσταντίνο Τσαμαδιά
2. Βασικές έννοιες στην εκπαίδευση ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Δημήτρη Βεργίδη
3. Βασικές έννοιες στην εκπαίδευση ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Αλέξη Κόκκου (ΕΑΠ)
4. Βασικές έννοιες στην εκπαίδευση ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Peter Jarvis (ΕΑΠ)
5. Βασικές έννοιες στην εκπαίδευση ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Alan Rogers (ΕΑΠ)
6. Κριτική στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης: Απόσπασμα συνέντευξης Alan Rogers (ΕΑΠ)
7. Επαγγελματικοποίηση και ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Αλέξη Κόκκου (ΕΑΠ)
8. Επαγγελματικοποίηση και ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Peter Jarvis (ΕΑΠ)
9. Επαγγελματικοποίηση και ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων: Απόσπασμα συνέντευξης Alan Rogers (ΕΑΠ)
9. Δυναμική διεργασία ομάδας: Απόσπασμα συνέντευξης Μίνας Τοδούλου-Πολέμη (ΕΑΠ)
10. Μικροδιδασκαλία Ι: Η στάση του σώματος: Μ. Καγιαβή (ΣΔΕ Πειραιά – ΙΔΕΚΕ/ΓΓΕΕ)
11. Μικροδιδασκαλία ΙΙ: Αγγλικός γραμματισμός: Μ. Γανώση (ΣΔΕ Πειραιά – ΙΔΕΚΕ/ΓΓΕΕ)
12. Μικροδιδασκαλία ΙΙΙ: Διδασκαλία σε κλάσματα: Μ. Σεντελέ (ΣΔΕ Ιωαννίνων – ΙΔΕΚΕ/ΓΓΕΕ).

Για να δείτε το οπτικοακουστικό υλικό (διάρκειας 2 ωρών και 40') πατήστε εδώ

Πηγή:

http://hdl.handle.net/10795/1267
http://repository.edulll.gr/1267


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...