25 Οκτ 2012

Η "ηλεκτρονική τάξη" του edmodo


Η
ηλεκτρονική τάξη του edmodo αποτελεί μία εξαιρετική εφαρμογή για εξ αποστάσεως διδασκαλία και όχι μόνο. Η δημιουργία και διαχείριση της ηλεκτρονικής τάξης είναι ιδιαίτερα απλή ως διαδικασία, ενώ τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρω τα σημαντικότερα:


1. Υπάρχει δυνατότητα για δημιουργία τάξεων διαφορετικού γνωστικού επιπέδου, από Α΄δημοτικού έως πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

2. Η σύνδεση των μαθητών - εκπαιδευομένων ΔΕΝ απαιτεί email και ως εκ τούτου ενδείκνυται για μαθητές δημοτικού και ανήλικους γενικότερα

3. Υπάρχει δυνατότητα για υποβολή εργασιών με βάση χρονοδιάγραμμα, βαθμολογία των εργασιών και όλα αυτά ηλεκτρονικά

4. Υπάρχει δυνατότητα για υποβολή quiz και ψηφοφοριών

5. Δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να συνδέονται με ξεχωριστό κωδικό και ως διαφορετικοί χρήστες

6. Μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύ περιορισμένο και απόλυτα ελεγχόμενο facebook

Υπάρχουν και πολλές άλλες δυνατότητες τις οποίες μπορείτε να δείτε αν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του edmodo εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...