16 Νοε 2012

Συμμετοχή σε Διαγωνισμό - The 2012 Edublog Awards are a go!


Τ
ο ιστολόγιο της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" συμμετέχει στο διαγωνισμό "The 2012 Edublog Awards". Αν νομίζετε ότι αξίζει να στηρίξετε την προσπάθεια της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" μπορείτε να στηρίξετε το ιστολόγιo με τον ακόλουθο τρόπο: Γράφετε ένα post στο ιστολόγιό σας, στη σελίδα σας, στο Twitter,  ή οπουδήποτε αλλού δημόσια, αναφέροντας σε ποιες από τις κατηγορίες που βλέπετε παρακάτω ψηφίζετε την "Εκπαίδευση Ενηλίκων". Στη συνέχεια συμπληρώνετε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ. Αυτό ήταν όλο...

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αφορά τις κατηγορίες:
  • Best individual blog
  • Best ed tech / resource sharing blog
  • Best library / librarian blog
The "Adult Education" blog participate in the contest of "The 2012 Edublog Awards". If you think it's worth the effort to support the "Adult Education" blog, you can support the blog by the following way: You write a post on your blog, on your website, on Twitter, or anywhere else in public, saying in how many of the categories you see below you vote the "Adult Education" blog. Then fill out the form located here. That's all ...

"Adult Education" participates in the competion for the following categories:
  • Best individual blog
  • Best ed tech / resource sharing blog
  • Best library / librarian blog


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...