25 Φεβ 2012

e-Class στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Από σήμερα είναι διαθέσιμη η ενότητα e-Class στο ιστολόγιο της
 "Εκπαίδευσης Ενηλίκων".
Η ενότητα e-Class περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνατότητες:

- Ψηφιακές Οδηγίες μέσω Voki

- Διαδραστικό Πίνακα (Whiteboard)

- Φάκελο Εργασιών DropBox

- Chat Box

- Δυνατότητα Τηλεδιάσκεψης (Mikogo)

- Κανάλι Ζωντανών Μεταδόσεων (Live Stream)

Για να  πλοηγηθείτε στην ενότητα e-Class της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

24 Φεβ 2012

Το Voki της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Το Voki είναι μία δωρεάν εφαρμογή για τη δημιουργία Avatar που μιλάνε. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη  σε 25 γλώσσες (μεταξύ των οποίων και η Ελληνική) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται:
- Παροχή κινήτρων στους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή
- Παροχή οδηγιών με έναν πρωτότυπο τρόπο
- Διασκεδαστική διδασκαλία ξένων γλωσσών
- Γνωριμία με την τεχνολογία μέσω ενός πρωτότυπου τρόπου  ...

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.voki.com/ όπου υπάρχουν διαθέσιμα και διάφορα lesson plans με χρήση Voki.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε και να ακούσετε το Voki του ιστολογίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (πατήστε το play για να ακούσετε το Voki)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

23 Φεβ 2012

Μαθηματικά και τέχνες στην εκπαίδευση: Αναζητώντας κοινούς τόπους

Του Δημήτρη Χασάπη
(Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Στο 9 Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών, 15/04/2011


Σύνοψη
Οι σχέσεις μαθηματικών και τεχνών προσεγγίζονται και αναλύονται από διαφορετικές οπτικές, καθεμιά από τις οποίες τονίζει διαφορετικές όψεις και αναδεικνύει διαφορετικά χαρακτηριστικά και των μαθηματικών ή και των τεχνών, ως κοινωνικών πρακτικών. Με το δεδομένο αυτό επισημαίνονται κοινά πεδία μαθηματικών και τεχνών και κατά συνέπεια δημιουργικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες στην ιστορική τους διαδρομή συνέβαλαν στην ανάπτυξη μαθηματικών θεωριών, αλλά και στη δημιουργία καλλιτεχνικών ρευμάτων. Η αξιοποίηση, όμως, των σχέσεων μαθηματικών και τεχνών για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου ή και των διδακτικών πρακτικών στο σχολείο, δεν είναι απλά ζήτημα τεχνικών διευθετήσεων του αναλυτικού προγράμματος, υιοθέτησης σχετικών διαθεματικών οπτικών στη διδασκαλία ή τροποποίησης των εκπαιδευτικών μεθόδων. Οι διαφορές των περιεχομένων και των καθιερωμένων πρακτικών, τόσο της παραγωγής της μαθηματικής γνώσης, όσο και της δημιουργίας των καλλιτεχνικών έργων καθιστούν προβληματικό τον εντοπισμό των κοινών τους τόπων και αμφιλεγόμενες τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των διαπιστωμένων σχέσεων μαθηματικών και τεχνών. Το ζήτημα αυτό επισημαίνεται και σχολιάζεται στη συζήτηση αυτή.

Για να παρακολουθήσετε ολόκληρη την παρουσίαση του Δημήτρη Χασάπη, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Φεβ 2012

Η μη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο

Της Ευαγγελίας Κούρτη (Η Ευαγγελία Κούρτη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης)

Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Σ Η Μ Ο Υ Σ Ο Υ Λ Μ Α Ν Ο Π Α Ι ∆ Ω Ν
Κλειδιά και Αντικλείδια
Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης

ΥΠΕΠΘ
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Αθήνα 2007

Κλειδιά και Αντικλείδια
Eίναι άραγε δυνατόν να δουλέψει κανείς αποτελεσµατικά σε ένα αποµονωµένο, ορεινό χωριό της Θράκης, όταν νιώθει αδυναµία επικοινωνίας λόγω γλώσσας; Πώς βρίσκει ένας εκπαιδευτικός ισορροπία ανάµεσα στους κανόνες του σχολικού θεσµού, στις απαιτήσεις των εξετάσεων, στα περιεχόµενα του αναλυτικού προγράµµατος και στις ανάγκες των παιδιών; Πώς διδάσκει κανείς ελληνικά, όταν πάνω από τα µισά παιδιά στην τάξη είναι αλλόγλωσσα;

Για να διαβάσετε ολόκληρο το βιβλίο της Ευαγγελίας Κούρτη, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Φεβ 2012

H Bιντεο-διάλεξη (webcast) ως µαθησιακό εργαλείο στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Των Σπύρου Παπαδάκη (Υπ. ∆ιδάκτορας – ΕΑΠ) και Θανάση Χατζηλάκου (Αναπληρωτής Καθηγητής – ΕΑΠ)

Πρακτικά από το 4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 – 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών, σελ. 277-288ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε ένα πανεπιστήµιο που παρέχει σπουδές µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, η παροχή εναλλακτικού διδακτικού υλικού όπως οι βιντεοδιαλέξεις αποτελεί µία σηµαντική παράµετρο για την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού έργου και τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Ενώ η διάλεξη είναι η φτωχότερη µορφή δια ζώσης διδασκαλίας, η βιντεοδιάλεξη (webcast) µπορεί να είναι εξαιρετικό συµπλήρωµα στο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι βιντεοδιαλέξεις ως µαθησιακά αντικείµενα και οι δυνατότητες παραγωγής και αξιοποίησης τους στην εκπαίδευση από απόσταση σε ευρεία κλίµακα, όπως στην περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Το webcast είναι µία τεχνολογία που µπορεί να φέρει στην εκπαίδευση από απόσταση ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα των διαλέξεων ως µέρος ενός συνθετότερου εκπαιδευτικού υλικού και µέσα σε µια ολοκληρωµένη εκπαιδευτική διαδικασία (περιβάλλον µάθησης). Η εκπαιδευτική τεχνολογία µπορεί να αµβλύνει ορισµένα από τα µειονεκτήµατα της δια ζώσης διάλεξης µε κατάλληλες προδιαγραφές και λειτουργίες που προωθούν την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων. Έτσι ενώ η κλασική και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν πολύ διαφορετικά ισχυρά και αδύνατα σηµεία, είναι ενδιαφέρον πως τα µειονεκτήµατα της ζωντανής διάλεξης ως εκπαιδευτικού µέσου (π.χ. η µειωµένη ενεργητική συµµετοχή του εκπαιδευόµενου) είναι αδιάφορα στην βιντεοδιάλεξη ως εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού µέσου και µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αντιστρέφονται.


Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία των Παπαδάκη και Χατζηλάκου, πατήστε εδώ Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

20 Φεβ 2012

tutorportal: Δίκτυο Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης για την Παιδεία

Τ
ο tutorportal είναι ένα δίκτυο εθελοντισμού και αλληλεγγύης για την Παιδεία. Οι πρώην μαθητές μεταδίδουν την γνώση στους σημερινούς. Οι γονείς στηρίζουν ο ένας τον άλλο. Οι μαθητές γνωρίζονται μεταξύ τους και δημιουργούν. Όλοι μαζί διδασκόμαστε την αλληλεγγύη στην πράξη


Η "Εκπαίδευση Ενηλίκων" συμμετέχει στο tutorportal στον τομέα της πληροφορικής

Για να ενημερωθείτε για το δίκτυο εθελοντισμού και αλληλεγγύης για την Παιδεία, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Φεβ 2012

Πόσο αξιόπιστες, αντικειμενικές και χρήσιμες είναι οι αξιολογήσεις εκπαιδευτικών από τους διευθυντές δημοτικών σχολείων;

Του Στέλιου Ορφανού (Πανεπιστήμιο Frederick)

Περίληψη
Σύμφωνα με την φιλοσοφία του προτεινόμενου νέου συστήματος αξιολόγησης του διδακτικού έργου, οι αξιολογήσεις εκπαιδευτικών από διευθυντές θα αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Ερευνητές όμως έχουν διατυπώσει έντονες αμφιβολίες όσον αφορά την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα των αξιολογήσεων αυτών. Συγκεκριμένα, έχει υποστηριχθεί ότι οι διευθυντές δεν μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα σε αποτελεσματικούς και αναποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς, δίνουν γενικά ψηλές βαθμολογίες και επηρεάζονται στις αξιολογήσεις τους από παράγοντες που δεν έχουν πραγματική σχέση με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών. Η παρούσα έρευνα είχε στόχο να διερευνήσει το βαθμό αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας των αξιολογήσεων εκπαιδευτικών από διευθυντές και να εντοπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την κρίση των διευθυντών. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 80 διευθυντές δημοτικών σχολείων. Για τους σκοπούς της έρευνας έχει συλλεγεί μια γενική αξιολόγηση-βαθμολογία των εκπαιδευτικών καθώς και επιμέρους βαθμολογίες σε συγκεκριμένα κριτήρια. Έχουν συλλεγεί επίσης στοιχεία σχολείων, ατομικά στοιχεία διευθυντών συχνότητα διοικητικών πρακτικών και ατομικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών.


Γα να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα του Στέλιου Ορφανού, πατήστε εδώ


Πηγή ανάρτησης:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...