3 Μαρ 2012

Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας (2η ανατύπωση)

Η
2η ανατύπωση του βιβλίου μου με τίτλο "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας είναι πλέον γεγονός.

Η μεγάλη αποδοχή του βιβλίου από την εκπαιδευτική κοινότητα οδήγησε στη δεύτερη ανατύπωση του βιβλίου, μόλις τρεις μήνες μετά την πρώτη κυκλοφορία του.

Το "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας" έχει ήδη αποσταλεί σχεδόν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας καθώς και στην Κύπρο.

Το βιβλίο αποτελεί ένα πολύτιμο εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς, ερευνητές και φοιτητές που ασχολούνται με ερευνητικές εργασίες σε οποιοδήποτε επίπεδο

Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του βιβλίου και πως μπορείτε να το αποκτήσετε κάνοντας κλικ Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Τέσσερα νέα επιστημονικά περιοδικά από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Τ
έσσερα σημαντικά ελληνικά επιστημονικά περιοδικά εκδίδονται πλέον και ηλεκτρονικά με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Πρόκειται για τα περιοδικά Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, O Ερανιστής, Μνήμων και Μακεδονικά, έγκριτα περιοδικά με ιστορία πολλών δεκαετιών στον ελληνικό επιστημονικό χώρο και διεθνές κύρος, που διαθέτουν πλέον στο διαδίκτυο μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους. Η ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση σε πλούσιο και έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό δημοσιεύεται στην ελληνική γλώσσα.


Για να ενημερωθείτε για τα 4 νέα επιστημονικά περιοδικά του ΕΚΤ, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

2 Μαρ 2012

Empowering Teachers to Author Multimedia Learning Resources that Support Students’ Critical Thinking

By Debbie Holley [debbie.holley@anglia.ac.uk], Reader, Department of Education and Anglia Ruskin University Tom Boyle [t.boyle@londonmet.ac.uk], Learning Technology Research Institute (LTRI), London Metropolitan University, United Kingdom


Abstract

Students studying Marketing, Fashion, Public Relations, Advertising and similar subjects need to develop a ‘critical eye’ in relation to images, media and digital technologies. This project aims to empower teachers to develop multimedia learning resources that would support students engaging in this essential activity. Developing such resources is usually demanding in terms of time and effort, and staff can be reluctant to take part due to their (perceived) lack of skills in using unfamiliar software. A key aspect is that the resources developed should act as ‘open educational resources’ (OERs) that could be reused and re-purposed easily by other teachers. An action learning methodology is followed to develop two learning resources, embed them in two different classroom contexts, and evaluate student reaction. The evaluation shows that use of the resources across a large module with over 300 students made a difference by the inclusion of theory in the students’ written work and that use in a smaller classroom with international students assisted in overcoming cultural barriers of ‘speaking out’ in a discussion setting. The teachers in both class settings report that they, and their students, found these resources relevant, accessible and useful both inside and outside the classroom.
Keywords: design, student engagement, open educational resources, OER, GL

To read the whole article, click here


Retrieved from:
http://www.eurodl.org/Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

1 Μαρ 2012

Διαφημίσεις στο Ιστολόγιο

Τ
ο 51% των αναγνωστών του ιστολογίου που ψήφισαν στη σχετική ψηφοφορία που διεξήχθη στην "Εκπαίδευση Ενηλίκων" δήλωσε ότι η ύπαρξη διαφημίσεων στο ιστολόγιο δεν αποτελεί ενοχλητικό στοιχείο. Αντιθέτως, το 28% θεωρεί την ύπαρξη διαφημίσεων ως ένα ενοχλητικό στοιχείο στο ιστολόγιο. Ένα 18% διατύπωσε ουδέτερη άποψη.

Από τα παραπάνω ποσοστά άγεται το συμπέρασμα, ότι η ύπαρξη διαφημίσεων στο ιστολόγιο δεν αποτελεί ενοχλητικό στοιχείο για την πλειονότητα των αναγνωστών, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται  το 28% που εκφράζει διαφορετική άποψη.


Σημειώνεται, ότι η ύπαρξη διαφημίσεων σε ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο και το κατά πόσο αυτή μπορεί να αλλοιώσει τη διαφάνεια του ιστολογίου, αποτέλεσε ερευνητικό ερώτημα στη μεγάλη διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 1/11/2011 έως 15/12/2011 στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής μου εργασίας με τίτλο "Κριτήρια αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου ως επιστημονικό για ενήλικες αναγνώστες", η οποία βρίσκεται στη φάση του ελέγχου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

29 Φεβ 2012

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τ
ο Παρατηρητήριο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση /ΠΑ.Δ.Α.Δ.Ε. είναι μία Μη Κερδοσκοπική και Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) που ανήκει στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών.


Η επιτροπή πρωτοβουλίας του ΠΑ.Δ.Α.Δ.Ε. αποτελείται από τους :

Αντώνης Λιοναράκης
Αναπλ. Καθηγητής ΕΑΠ

Βασίλης Μακράκης
Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης

Βασιλεία Χατζηνικήτα
Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΑΠ

Στάθης Μπάλιας
Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Βιβή Βασάλα
Καθηγήτρια Β/βάθμιας

Άρθρο 2 – ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του Σωματείου είναι:

- η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης,
- ο έλεγχος της κρατικής και θεσμικής εξουσίας για σύγχρονη, αποτελεσματική και κοινωνικά ευαίσθητη εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική,
- ο εντοπισμός και η δημοσιοποίηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο το χώρο της εκπαίδευσης,
- η ανάπτυξη της θέσης της Κοινωνίας των Πολιτών,
- η προώθηση της εκπαιδευτικής, πολιτικής και πολιτιστικής προσέγγισης των χωρών και λαών της Ευρώπης,
- η καταγραφή, η μελέτη και η εκτίμηση δράσεων, καλών και κακών πρακτικών φυσικών ή νομικών προσώπων φορέων και Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης,
- ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η δημοσιοποίηση δημοκρατικών δυσλειτουργιών, οι οποίες οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης,
- η αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων, φορέων και Οργανισμών που ασκούν εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση,
- η αλληλεγγύη και η συνεργασία με συναφείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Επισκεφθείτε το blog του ΠΑ.Δ.Α.Δ.Ε. εδώ


Επισκεφθείτε το group του ΠΑ.Δ.Α.Δ.Ε. στο Facebook εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

28 Φεβ 2012

Μεγάλη δικαίωση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχετικά με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS από τους φοιτητές του ΕΑΠ

Σ
τις 13/1/2012 δημοσίευσα στο ιστολόγιο την ανάρτηση με τίτλο "Γιατί να θεωρούνται όλα δεδομένα", στην οποία αναφερόμουν στην υποχρέωση χρήσης του στατιστικού πακέτου SPSS από τους φοιτητές του ΕΑΠ στις διπλωματικές εργασίες τους, για το οποίο όχι μόνο δεν έχουν λάβει καμία απολύτως εκπαίδευση, αλλά καλούνται επιπλέον να το προμηθευτούν μόνοι τους είτε νόμιμα πληρώνοντας το ιδιαίτερα υψηλό κόστος, είτε παράνομα.


Πιο συγκεκριμένα, στις 13/1/2012 ανάφερα μεταξύ άλλων:
- Πως είναι δυνατό να "απαιτείται" η χρήση ενός καθόλου εύκολου και καθόλου φθηνού προγράμματος για το οποίο οι φοιτητές δεν έχουν λάβει καμία απολύτως εκπαίδευση;
- Πως είναι δυνατό να καλούνται φοιτητές θεωρητικών κατευθύνσεων να εφαρμόσουν ένα σύνθετο στατιστικό πρόγραμμα για το οποίο δε φρόντισε κανείς να τους προσφέρει την παραμικρή εκπαίδευση;
- Πως είναι δυνατό να "απαιτείται" η χρήση ενός ακριβού προγράμματος χωρίς ταυτόχρονα να ενισχύεται το πολύ γνωστό clopy right; 

Προς τιμήν του το ΕΑΠ στις 10/2/2012 ανακοίνωσε τη Δωρεάν Διάθεση Στατιστικού Πακέτου SPSS όπως φαίνεται στη αρχική σελίδα του ΕΑΠ

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται:
Σας γνωρίζουμε ότι το ΕΑΠ έχει εξασφαλίσει τη δωρεάν διάθεση του στατιστικού Πακέτου SPSS σε Φοιτητές, ΣΕΠ και μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ.

Η πρόσβαση στο λογισμικό γίνεται, μέσω της διεύθυνσης http://apps.eap.gr/spss/auth.php χρησιμοποιώντας τον κωδικό και το password που έχετε για το portal.

Είτε πρόκειται για απλή σύμπτωση, είτε όχι, το γεγονός αποτελεί μία μεγάλη δικαίωση της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων", που για άλλη μία φορά ασχολήθηκε με ένα ζήτημα ουσίας για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ. 


Με ένα κλικ στις διαφημίσεις ενισχύετε την αυτοτέλεια της
"Εκπαίδευσης Ενηλίκων"
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

27 Φεβ 2012

Η εκπαιδευτική κουλτούρα ως πηγή προβλημάτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Της Ιωάννας Διονυσοπούλου
στο Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Τόμ. 7, Αρ. 2 (2011)

Περίληψη

Η εθνική κουλτούρα ως κοινωνική πραγματικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, επηρεάζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία. Πέρα όμως από την εθνική κουλτούρα υπάρχει και η εκπαιδευτική κουλτούρα, η οποία ορίζεται ως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία συνθέτουν το κλίμα και την ατμόσφαιρα του κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού. Η εκπαιδευτική κουλτούρα αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα για κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό, προσδίνοντας σ’ αυτόν ξεχωριστή οντότητα, δίνοντας τα πρότυπα επίπεδα συμπεριφοράς στα καινούργια μέλη του οργανισμού, βοηθώντας στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη αισθήματος αφοσίωσης, επηρεάζοντας την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών και την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του κατά πόσο η εκπαιδευτική κουλτούρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και ειδικότερα της μεταπτυχιακής θεματικής ενότητας ΕΚΠ65, «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο στη διαδικασία μάθησης στην εκπαίδευση από απόσταση. Αξιοποιώντας θεωρητικά το μοντέλο μέτρησης της κουλτούρας του Hofstede, η εργασία διερευνάει τέσσερις διαστάσεις: την απόσταση από την εξουσία, την αποφυγή αβεβαιότητας, την αρσενικότητα / θηλυκότητα και τον ατομικισμό / κολεκτιβισμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η εκπαιδευτική κουλτούρα μπορεί να επηρεάσει την εκπαιδευτική διαδικασία στην εκπαίδευση από απόσταση, επηρεάζοντας τόσο την απόδοση των φοιτητών και τις μαθησιακές τους επιλογές, όσο την συμπεριφορά και την στάση τους απέναντι στον καθηγητή και στους υπόλοιπους φοιτητές

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της Ιωάννας Διονυσοπούλου, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...