9 Φεβ 2013

"Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008 & 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά"


Έ
να σημαντικό έργο που συμβάλλει στην αποτύπωση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας ολοκλήρωσε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η μελέτη "Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά" συγκεντρώνει, για πρώτη φορά, βασικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής συγγραφικής δραστηριότητας των ελληνικών οργανισμών και αναλύει τη θέση που καταλαμβάνει η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον. Η μελέτη καλύπτει ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα (1993-2008) και τους κυριότερους ελληνικούς φορείς που παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις (11 κατηγορίες φορέων και 70 μεμονωμένους φορείς).


Για να κατεβάσετε το πρώτο βιβλίο σε pdf, πατήστε εδώ


Ο προσδιορισμός δεικτών που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα βρίσκεται σήμερα στην αιχμή της διεθνούς συζήτησης, καθώς αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αποτύπωση του ερευνητικού περιβάλλοντος, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του και τη διαμόρφωση νέων πολιτικών για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία (ΕΤΑΚ). Πρόκειται για τη δεύτερη σε σειρά μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που καλύπτει τη χρονική περίοδο 1996-2010 και επεξεργάζεται στοιχεία για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις με μεθοδολογικά τεκμηριωμένο τρόπο ώστε να προκύψουν οι καθιερωμένοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση της ερευνητικής βάσης μιας χώρας. Το ΕΚΤ έχει καθιερώσει τη σειρά αυτή μελετών σε ετήσια βάση. Η μελέτη έχει στόχο την συλλογή και παρουσίαση στοιχείων για την επιστημονική δραστηριότητα στην Ελλάδα, και να παρέχει μετρικά στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν απο την διεθνή κοινότητα.

Για να κατεβάσετε το δεύτερο βιβλίο σε pdf, πατήστε εδώΠηγή:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...