2 Φεβ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:: ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»


Xώρος Διεξαγωγής: ΟΤΕ Academy, Σπάρτης & Πέλικα 1, Μαρούσι
Αθήνα, 2 & 3 Μαρτίου 2013

Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της αναδεικνύουν την ανάγκη για νέες πολιτικές και δράσεις σε όλους τους τομείς. Η εκπαίδευση ενηλίκων προβάλλεται από πολλές και συχνά διαφορετικές πλευρές ως απάντηση στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Το ερώτημα που αναδύεται είναι κατά πόσον, και κυρίως υπό ποιες προϋποθέσεις, μπορεί να συμβάλλει στην άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης, στην οικονομική ανάπτυξη, στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού και στη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Το 5ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων εστιάζει στα παραπάνω θέματα με στόχο τη διερεύνηση των όρων, των προϋποθέσεων και των πολιτικών που θα καταστήσουν την εκπαίδευση ενηλίκων ‘εργαλείο’ διαμόρφωσης εναλλακτικών προτάσεων για την επίτευξη των προσδοκιών της κοινωνίας και των στόχων της Πολιτείας ...Στο Συνέδριο συμμετέχουν με εισηγήσεις τους οι εκπρόσωποι των κυριότερων φορέων διαμόρφωσης πολιτικής και υλοποίησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο χώρο της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και εκπρόσωποι όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο από διάφορες θέσεις (εκπαιδευτές, συντονιστές προγραμμάτων, ερευνητές, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευόμενοι). Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με όλους τους παραπάνω, να αποκτήσουν επίκαιρη και συγκροτημένη πληροφόρηση, αλλά και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ιδιαίτερα στην τελευταία συνεδρία, οι συμμετέχοντες να επεξεργαστούν σε ομάδες την εμπειρία του Συνεδρίου, προκειμένου να διατυπώσουν τις δικές τους προτάσεις και σχέδια δράσης για μελλοντικές παρεμβάσεις.


ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ
9.30—10.00 Έναρξη, Χαιρετισμοί
10.00—12.10 Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού – Ο ρόλος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
• Άννα Δαλλαπόρτα, Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
• Γιάννης Κυριακού, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
• Παρασκευάς Λιντζέρης, Εκτελεστικός Διευθυντής Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) ΓΣΕΒΕΕ
• Χρήστος Γούλας, Διευθυντής Διά Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) ΓΣΕΕ
Συντονισμός: Θανάσης Καραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών
12.10 – 12.30 Διάλειμμα
12.30 – 14.30 Πιστοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτών ενηλίκων
• Κωνσταντίνος Καλτσάς, Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ
• Δημήτρης Βεργίδης, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών
• Νίκος Φωτόπουλος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Ερευνητής Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) ΓΣΕΕΕ
• Γεωργία Μέγα, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, επιτελικό στέλεχος του Μείζονος Προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
Συντονισμός: Δημήτρης Πατρώνας, μέλος ΔΣ της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων
14.30 – 15.30 Ελαφρύ γεύμα
15.30 –18.00 Ποιότητα εκπαίδευσης – καινοτομία – εθελοντισμός
«Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη: καινοτομικές εφαρμογές»: Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ, Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Η αξιοποίηση της Τέχνης στη διαχείριση του άγχους: ισορροπία επαγγελματικής προσωπικής ζωής»: Γιούλη Τεντούρου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος «Εθελοντισμός και Εκπαίδευση»: Ξένια Κουτεντάκη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων «Ποιος μπορεί να γίνει Ραδιοφωνικός Παραγωγός; Καλές Πρακτικές και Στοιχεία Ποιότητας σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Απεξαρτημένων Ατόμων»: Παναγιώτης Κουτρουβίδης, Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση: Εκπαιδευόμενοι προγραμμάτων
Συντονισμός: Άννα Τσιμπουκλή, Υπεύθυνη Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ
09.30 – 12.00 Ενδυνάμωση μέσα από τη μάθηση: Ο ρόλος της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων 
• Ελένη Καραντζόλα, Γενική Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης
• Χάρης Κοκκώσης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
• Μαρία Τσαούση, Διευθύντρια Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής Παρεμβάσεις: Εκπαιδευόμενοι Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, φοιτητές
Συντονισμός: Γιώργος Κουλαουζίδης, Καθηγητής-Σύμβουλος στο ΕΑΠ
12.30—15.00
Αναστοχασμός των συνέδρων (ομάδες) και Τελική Ολομέλεια
Συντονισμός : Αλέξης Κόκκος
12.00—12.30 Διάλειμμα

Εγγραφές
Για να δηλώσετε συμμετοχή είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που
θα βρείτε στη διεύθυνση https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?

Κόστος του Συνεδρίου
Η Ένωση προσπάθησε με κάθε τρόπο να περιορίσει το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο: Για τα μέλη της Ένωσης και για τους φοιτητές κάτω των 25 ετών το κόστος είναι 40 ευρώ. Για μη μέλη το κόστος είναι 45 ευρώ. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Συνέδριο, θα πρέπει να καταθέσετε το ποσό που σας αντιστοιχεί στους παρακάτω λογαριασμούς της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Εθνική Τράπεζα 146/29607533, Τράπεζα Πειραιώς: 5105-039679-919 μην ξεχάσετε το ονοματεπώνυμό σας στο έντυπο κατάθεσης της Τράπεζας.
Η κατάθεση του ποσού συμμετοχής στην Τράπεζα, θα πρέπει να γίνεται σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών, από την ημέρα δήλωσης της συμμετοχής.
Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εγγραφών είναι η Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2106012297 και 6979724757 (Χριστίνα Κόκκου)
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την OTE ACADEMY για τη δωρεάν φιλοξενία του Συνεδρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ : http://oteacademy.com/contact-us
Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Οικονόμου 12, Αθήνα, 10683
Τηλέφωνο: 2106012297


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...