5 Φεβ 2013

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη Εμπειρογνωμόνων στο «Μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


Α
νοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη Εμπειρογνωμόνων στο «Μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με έργο τη δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

και

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων με έργο τη σύνταξη των απαντήσεων και την επικαιροποίηση των ερωτήσεων των Κανονισμών Πιστοποίησης βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Δείτε την πρώτη πρόσκληση εδώ και τη δεύτερη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...