14 Φεβ 2013

Εργαλείο ελέγχου αξιοπιστίας συνδέσμων σε ιστοσελίδες - Check Web sites for broken links


Σ
ε κάθε ιστοσελίδα (web page)και ιστολόγιο (blog) στο διαδίκτυο υπάρχουν από μερικές δεκάδες έως και εκατοντάδες ή και χιλιάδες σύνδεσμοι (links) είτε εσωτερικά είτε σε άλλες ιστοσελίδες και ιστολόγια. Αντικείμενο ενδιαφέροντος αποτελεί το πόσοι από αυτούς τους συνδέσμους είναι ενεργοί. Πόσοι δηλαδή από αυτούς τους συνδέσμους οδηγούν πράγματι εκεί που αναφέρονται.

Με το εργαλείο Xenu μπορείτε να κάνετε άμεσα έλεγχο στην ποιότητα των συνδέσμων που περιέχονται σε μία ιστοσελίδα (web page) ή ένα ιστολόγιο (blog).

Το Xenu αφού γίνει download, εγκαθίσταται όπως οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή στα Windows.

Xenu's Link Sleuth (TM) checks Web sites for broken links. Link verification is done on "normal" links, images, frames, plug-ins, backgrounds, local image maps, style sheets, scripts and java applets. It displays a continously updated list of URLs which you can sort by different criteria. A report can be produced at any time.
Additional features:

Simple, no-frills user-interface
Can re-check broken links (useful for temporary network errors)
Simple report format, can also be e-mailed
Executable file smaller than 1MB
Supports SSL websites ("https:// ")
Partial testing of ftp, gopher and mail URLs
Detects and reports redirected URLs
Site Map

Δείτε την πλήρη περιγραφή του προϊόντος εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...