19 Σεπ 2013

Διδακτορικό Δίπλωμα από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ο,τι από σήμερα δέχεται υποψηφιότητες (σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Ουκρανίας Ternopil) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

ECONOMIC SCIENCES:

08.00.01 – Economic Theory and History of Economic Thought

08.00.02 – World Economy and International Economic Relations

08.00.03 – National Economics and Governance

08.00.04 – Industrial Economics and Business Management (by the types of economic activity)

08.00.05 – Development of Productive Forces and Regional Economy

08.00.06 – Environmental Economics and Environmental Protection

08.00.07 – Demography, Labor Economics, Social Economy and Social Policy

08.00.08 – Money, Finances and Credit

08.00.09 – Accounting, Economic Analysis and Audit (by the types of economic activity)

08.00.10 – Statistics

08.00.11 – Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economy

TECHNOLOGICAL SCIENCES:
...

01.05.02 – Mathematical Modeling and Computational Methods

05.13.05 – Computer Systems and Components

05.1306 – Information Technologies

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού ΜΒΑ του ΤΕΙ με το ίδιο Πανεπιστήμιο ενθαρρύνονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους πλέον και σε Διδακτορικό επίπεδο…

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως και 15 /10/ 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Προέδρου Δ/νση : Κοίλα Κοζάνης 50100 Τηλ.2461096277 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση Υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα : www.teiwm.gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Πρωτότυπο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων, μονογραφιών, κλπ.
Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη τους, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την επιστημονική και ερευνητική τους ταυτότητα.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα

TNEU_.Appendix_A_B._Ph.D_12.09.2013.pdf

Admission_to_PHD_Programme_study.PDF

PERSONAL_DATA_GENERAL1.doc

CV.doc

application.doc

http://www.teikoz.gr

http://www.giapraki.com

Πηγή:

http://kathigitis.org/ke-didaktoriko-apo-to-ti-ditikis-makedonias/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...