26 Σεπ 2013

Συνδυάζοντας Ομαδοσυνεργατικές Δράσεις και Εξατομικευμένη Μάθηση


Τ
ων Α. Αντωνόπουλου(1), Κ. Παπανικολάου(2)

(1) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
(2) Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων, ΑΣΠAΙΤΕ, kpapanikolaou@aspete.gr

Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Περίληψη
Η χρήση οργανωμένων εργαλείων του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αποτελεί συνεχές αντικείμενο έρευνας. Από την έρευνα αυτή έχουν προκύψει τα Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος είναι το INSPIRE που ενσωματώνει πολλές από τις ιδιότητες των ΠΠΜ. Παρόλο που επιτυγχάνονται η εξατομικευμένη, ασύγχρονη και στοχευμένη στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου μάθηση, η χρήση του INSPIRE σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες δεν είχε μελετηθεί. Στην εργασία αυτή μελετάμε την εκπόνηση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων σε πραγματικές συνθήκες μέσα από ένα προσαρμοστικό περιβάλλον μάθησης που παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στα μέλη της ομάδας, παράγοντες που επηρεάζουν την ατομική επίδοση των μελών και το βαθμό αλληλεπίδρασης της ομάδας όπως η εξατομικευμένη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, η σύνθεση των ομάδων, η ανάθεση ρόλων.

Λέξεις κλειδιά: προσαρμοστικά περιβάλλοντα μάθησης, συνεργατική μάθηση, εξατομικευμένη μάθηση

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εισήγηση...πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...