4 Οκτ 2013

Συνεργατική Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών


Τ
ων Χαράλαµπου Καραγιαννίδη και Γιασεµής Βάβουλα (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και Open University, UK)

Σκοπός
Το κεφάλαιο αυτό επιχειρεί µια επισκόπηση της Μάθησης µέσω Κινητών Συσκευών – ΜΚΣ (mobile learning) για την υποστήριξη νέων µορφών συνεργατικής µάθησης. Το κεφάλαιο εισάγει την έννοια και τη σηµασία της ΜΚΣ και επικεντρώνεται στην επισκόπηση των διεθνών ερευνητικών προσπαθειών, καθώς και τις αρχές σχεδιασµού εφαρµογών συνεργατικής ΜΚ

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Το κεφάλαιο χωρίζεται σε πέντε κύριες ενότητες, οι οποίες αναλύουν τη συνεργατική ΜΚΣ. Η πρώτη ενότητα εισάγει την έννοια της ΜΚΣ στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Γνώσης. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τον ορισµό της ΜΚΣ, τη σηµασία και τα πλεονεκτήµατα της αξιοποίησης των κινητών συσκευών στην εκπαίδευση. Η τρίτη ενότητα περιλαµβάνει µια επισκόπηση των διεθνών ερευνητικών
προσπαθειών στη συνεργατική ΜΚΣ. Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει τις αρχές σχεδιασµού των εφαρµογών συνεργατικής µάθησης που αξιοποιούν κινητές συσκευές. Το κεφάλαιο καταλήγει µε µερικά συµπεράσµατα και µελλοντικές προβλέψεις για τη συνεργατική ΜΚΣ.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο ...πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...