18 Οκτ 2013

Μεγάλη Έρευνα της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Απαντήστε το ερωτηματολόγιο...


Τ
ο ιστολόγιο της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διεξάγει μια μεγάλη έρευνα για την ανάδειξη των δημοφιλέστερων εκπαιδευτικών λογισμικών. Η έρευνα βασίζεται στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών-εκπαιδευτών που παρέχουν οποιασδήποτε μορφή εκπαίδευσης-κατάρτισης. Η απάντηση στο σχετικό ερωτηματολόγιο είναι φυσικά ανώνυμη και δε διαρκεί πάνω από 2-3 λεπτά.

Σας προσκαλώ να απαντήσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο και να διευκολύνετε τη διεξαγωγή της έρευνας. Τα αποτελέσματα τα δημοσιοποιηθούν στο ιστολόγιο μετά το τέλος της έρευνας

Για να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο της έρευνας, κάντε κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...