24 Νοε 2013

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2014-2015


Ε
πικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισδοχής στα Προγράμματα Σπουδών του για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (έναρξη : Σεπτέμβριος 2014).


Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η...

We would like to inform you that the application period for the Programmes of Study offered by the Open University of Cyprus, for the academic year 2014-2015, has begun.

The applications may be submitted online until the...


Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014.

Για πληροφόρηση που αφορά στα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών (περιγραφή, προϋποθέσεις εισαγωγής, διάρθρωση, κόστος κτλ) μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΑΠΚΥ : http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme, ενώ για τα προσφερόμενα Προγράμματα Κατάρτισης, ο σχετικός σύνδεσμος είναι: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/cert

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών στο admissions@ouc.ac.cy.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.

27th of January 2014 at the following link: http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx

Please find below the links to the Programmes of Study offered in the English language by the OUC (all at postgraduate level):

· Applied Health Informatics

· Educational Leadership

· Master of Business Administration (MBA)

· Social Information Systems

· Wireless Communication Systems

For further information/inquiries, you may contact the Academic Affairs and Student Registrar Services (admissions@ouc.ac.cy).


Best regards,

Υπηρεσία Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών

Λεωφ. Γιάννη Κρανιδιώτη 33

2ος όροφος

2220 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 00357 22 411600 Φαξ: 00357 22 411741

Ιστοσελίδα: www.ouc.ac.cy 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...