18 Νοε 2013

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΕ


Της Αδαμαντίας Σπανακά (Med, Phd)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη κι η αξιοποίηση ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού συνιστά μία πρόκληση για τους συγγραφείς του, οι οποίοι, είτε θα κληθούν να γράψουν εξ αρχής το υλικό, είτε θα το πάρουν έτοιμο και θα το προσαρμόσουν στο εξειδικευμένο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματός τους. Και στις δύο περιπτώσεις, το κεντρικό ζητούμενο δεν είναι απλά η παρουσίαση ενός περιεχομένου στους φοιτητές, αλλά η εμπλοκή τους σε ένα διάλογο που θα ανοίξει, ωθώντας τους να σκεφτούν κριτικά ως προς τη σημασία και τη σχέση που μπορεί να έχει το δεδομένο περιεχόμενο με τη ζωή τους.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Αλληλεπίδραση
Αυτονομία
Ενεργητική μάθηση
Πολυμορφικότητα

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο της Αδαμαντίας Σπανακά...

πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...