20 Δεκ 2013

Επιτέλους! Λύσεις (με video) για γνωστά προβλήματα στο Microsoft Office


Ε
πιτέλους! Στα video που ακολουθούν εξηγώ ορισμένες δυνατότητες που υπάρχουν στο Word και το Excel, οι οποίες "λύνουν" τα χέρια των χρηστών, αντιμετωπίζοντας ορισμένα από τα πιο γνωστά "προβλήματα" - "ερωτήματα" που υπάρχουν για τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Πως βάζουμε άνω τελεία στο Word;

Πως κάνουμε λατινική αρίθμηση με ελληνικούς χαρακτήρες;

Πως μπορούμε να επιλέξουμε κάθετα κείμενο;

Πως βάζουμε ελληνικά εισαγωγικά στο excel;

Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση vlookup για αναζήτηση τιμής που δε βρίσκεται στην πρώτη στήλη πίνακα;

Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμφωλευμένες συναρτήσεις if χωρίς να πληκτρολογήσουμε τον τύπο;

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα (και σε πολλά ακόμα σύντομα) δίνουν απαντήσεις τα video που δημιούργησα και τα οποία μπορείτε να δείτε στη συνέχεια της ανάρτησης

1. Εισαγωγή άνω τελείας στο Word


2. Κάθετη επιλογή κειμένου στο Word

3. Λατινική αρίθμηση με ελληνικούς χαρακτήρες στο Word

4. Ελληνικά εισαγωγικά στο Excel

5. Χρήση εμφωλευμένων συναρτήσεων if χωρίς πληκτρολόγηση και χρήση της συνάρτησης vlookup για αναζήτηση τιμής που δε βρίσκεται στην πρώτη στήλη του πίνακα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...