12 Ιαν 2013

Ευχρηστία Εκπαιδευτικού Λογισµικού: προβλήµατα και προτάσεις.


Των Νικόλαου Τσέλιου, Μαρίας Κοµνηνού, και Νικόλαου Αβούρη


Από την Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human - Computer Interaction Group) του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ευχρηστία ενός εκπαιδευτικού λογισµικού αποτελεί σηµαντικό κριτήριο ποιότητας και επιλογής του ώστε να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη της µάθησης. Στην εργασία αυτή επιχειρείται αφενός µία συνοπτική αναφορά και σχολιασµός των κυριοτέρων προσεγγίσεων αξιολόγησης ευχρηστίας εκπαιδευτικού λογισµικού και αφετέρου ο καθορισµός κριτηρίων επιλογής µεθόδων αξιολόγησης µε βάση το γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο του λογισµικού. Τα προτεινόµενα κριτήρια βασίζονται στην εµπειρία της ερευνητικής κοινότητας µε διαφορετικές µεθόδους αξιολόγησης σε διάφορες κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού, καθώς και συµπεράσµατα της ερευνητικής µας οµάδας από µελέτες αξιολόγησης µε χρήση διαφορετικών τεχνικών.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ευχρηστία, εκπαιδευτικό λογισµικό, µέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία των Νικόλαου Τσέλιου, Μαρίας Κοµνηνού, και Νικόλαου Αβούρη, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

11 Ιαν 2013

Χώρος και Εκπαιδευτική Διαδικασία στην Συνεργατική Μάθηση: μια συγκριτική προσέγγιση


Διπλωματική εργασία της Κυροπούλου ΚωνσταντίαςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παιδαγωγική Σχολή
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Κατεύθυνση: «Προγραμματισμός Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Πρώτη Παιδική Ηλικία»

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2008

Εισαγωγή

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επαναξιολογήσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Οι αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και στο δημογραφικό χάρτη απαιτούν να αναλυθεί από την αρχή ο παραδοσιακός ρόλος του σχολείου. Πρέπει οι μαθητές που αποφοιτούν απ’ τα σχολεία να είναι προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν εξ’ ολοκλήρου στην αλληλεξαρτώμενη παγκόσμια οικονομία και κοινωνία που αλλάζει διαρκώς και που βασίζεται στην πληροφορία και την υψηλή τεχνολογία. Για το λόγο αυτό απ’ τα σχολεία πρέπει να βγαίνουν μαθητές ικανοί για ανωτέρου επιπέδου σκέψη, με επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Πολλοί εκπαιδευτικοί βλέπουν την συνεργατική μάθηση ως έναν τρόπο που πληροί τις προϋποθέσεις και συναντά τις απαιτήσεις για την προετοιμασία των μαθητών για μια νέα κοινωνία. Η παρούσα εργασία, η οποία εκπονήθηκε μέσα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Προγραμματισμός Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Πρώτη Παιδική Ηλικία», στόχο έχει να διερευνήσει το πώς διαμορφώνεται και πώς λειτουργεί το συνεργατικό περιβάλλον, επιχειρώντας μια συγκριτική προσέγγιση όρων και θεωρητικών θέσεων τριών μεγάλων θεωρητικών της συνεργατικής μάθησης: των Roger και David Johnson, του Robert Slavin και του Spencer Kagan.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη διπλωματική εργασία της Κωνσταντίας Κυροπούλου, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

10 Ιαν 2013

Top 100 Tools for Learning 2012


H
ere are the Top 100 Tools for Learning 2012 – the results of the 6th Annual Learning Tools Survey - as voted for by 582 learning professionals worldwide, and compiled by the Centre for Learning & Performance Technologies. (Released 1 October 2012)

A learning tool is a tool to create or deliver learning content/solutions for others, or a tool for your own personal or professional learning.Below is a summary of the Top 100 Tools 2012 and where the Top 100 Tools are mainly being used – ie for Personal/Professional learning/productivity, in Education and/or in the Enterprise (for training, performance support and/or team collaboration). (Please note that the absence of a checkmark in a column does not mean that the tool is not, cannot or should not be used for that purpose!)

To read the whole article, please click here
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

9 Ιαν 2013

Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών


Ανακτήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών είναι μια υπηρεσία που το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του, αναπτύσσει, διατηρεί και διαθέτει.

Στον κατάλογο αυτόν παρουσιάζονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους, ενώ για κάθε τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία της συλλογής (holdings) των βιβλιοθηκών που το διαθέτουν.

Σήμερα, στον κατάλογο συμμετέχουν με τις συλλογές τους 230 βιβλιοθήκες που αριθμούν περισσότερους από 30.500 τίτλους περιοδικών.

Αναζήτηση Περιοδικών >>

Αναζήτηση Βιβλιοθηκών >>
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

8 Ιαν 2013

Συμβάσεις έργου για ειδικότητες ΤΠΕ από το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο


Π
ρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως δέκα πέντε (15) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Οριζόντια Δράση" Υποέργο 5: «Λοιπές Δράσεις»

και

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» Υποέργο 1: «Aνάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών και ψηφιακών μαθημάτων»

Για να δείτε τις λεπτομέρειες των δύο σχετικών προσκλήσεων, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

7 Ιαν 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης


Τ
ο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Κ.Δ.Β.Μ.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

6 Ιαν 2013

"Μαθαίνω πως να Μαθαίνω" - Πρακτικά Συνεδρίου

ΑΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.)
5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 7, 8 και 9 ΜΑΪΟΥ 2010

Για να δείτε τα πρακτικά του συνεδρίου, κάντε κλικ εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...