18 Ιαν 2014

Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle για την υποστήριξη της κατάρτισης ενηλίκων


Διπλωματική εργασία της Κατερίνας Κατσάνα

--------------------------
Σημ. Διαχειριστή: Αν και αρκετά παλιά (2007), η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία είναι ενδιαφέρουσα
--------------------------

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle για την υποστήριξη των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (VET προγράμματα). Αρχικά μελετήθηκαν οι θεωρίες μάθησης για την εκπαίδευση των ενηλίκων (εποικοδομισμός, συνεργατική μάθηση, θεωρία δραστηριότητας). Από τη μελέτη αυτών των μαθησιακών θεωριών προέκυψε ότι ένα online σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να παρουσιάζει στους χρήστες ένα αυθεντικό και ενδιαφέρον πρόβλημα προς επίλυση, να παρέχει στους χρήστες γνωστικά εργαλεία και εργαλεία επικοινωνίας, να υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση και να συνάδει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου των χρηστών.Στη συνέχεια, έγινε μελέτη των βασικών απαιτήσεων ενός προγράμματος τηλεκατάρτισης και προέκυψε ότι μια πλατφόρμα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαχειρίζεται το σύνολο των χρηστών του συστήματος, να υποστηρίζει διαφορετικούς ρόλους και δικαιώματα πρόσβασης και να παρέχει κατάλληλα εργαλεία οργάνωσης και υποστήριξης των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης (π.χ. εργαλεία διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού, εργαλεία συνεργασίας). Μελετώντας, έπειτα, διαφορετικές περιπτώσεις υλοποίησης online VET προγραμμάτων ανά τον κόσμο παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα VET προγράμματα οργανώνονται σε ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές πλατφόρμες (Moodle, WebCT, Centra κ.α), οι οποίες υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία σύγχρονα, ασύγχρονα και συνεργατικά. Τα συμπεράσματα από τη μελέτη των παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν στον καθορισμό των δυνατών υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει ένα online VET σύστημα.

Για να δείτε/κατεβάσετε ολόκληρη τη διπλωματική εργασία...

πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...