12 Φεβ 2014

Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων: από την ανατροφοδότηση στον αναστοχασμό


Της Ελένης Γιαννακοπούλου (Δρ. Παιδαγωγικής, Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, τεύχος 14, Μάιος - Αύγουστος 2008, σελ. 11 - 16

Περίληψη
Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται, οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και η πορεία ανάπτυξης της μικροδιδασκαλίας, ως μεθόδου πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών. Σε αυτή τη βάση, αναλύεται η θέση ότι η μικροδιδασκαλία με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών παρέχει πολλές δυνατότητες αυτογνωσίας στους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς υποκινώντας την κριτική αντιμετώπιση της διδακτικής τους συμπεριφοράς, όπως και τις συναφείς με τη διδακτική πράξη ιδέες και γνώσεις τους. Από την οπτική αυτή η μικροδιδασκαλία εμπεριέχει εν δυνάμει όλα τα στοιχεία για τον αναστοχασμό της διδακτικής πρακτικής και για την κατανόηση από τους εκπαιδευτικούς της σχέσης ανάμεσα στις σκέψεις και στις πράξεις τους.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της Ελένης Γιαννακοπούλου...


πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...