28 Φεβ 2014

Μέθοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ηλεκτρονικής Μάθησης


Διπλωματική Εργασία του Ηλία Νικολακόπουλου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται, αρχικά, η νέα εποχή που διαμορφώνεται στο χώρο της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και δίδονται οι βασικοί ορισμοίγια τις διαπραγματευόμενες έννοιες. Η επικρατούσα κατάσταση στο χώρο της δια βίου μάθησης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα συνδέεται με τον υπό διαμόρφωση νέο ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως αυτός υπαγορεύεται από πρόσφατα ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, στη συνέχεια, καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης αυτών. Στην εργασία παρουσιάζεται η κατάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων από δημόσιους καιιδιωτικούς φορείς (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) και προβάλλεται η αναγκαιότητα της πιστοποίησης εκπαιδευτών, φορέων και προγραμμάτων σπουδών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια των εκπαιδευτών, η αξιοπιστία των εκπαιδευτικών φορέων και η ποιότητα των προγραμμάτων. Γίνεται αναφορά στις προβλέψεις για αυξημένη ζήτηση προγραμμάτων σπουδών ηλεκτρονικής μάθησης στο προσεχές μέλλον και τονίζονται οι διαφοροποιήσεις που συνεπάγεται η ηλεκτρονική μάθηση και η ιδιαιτερότητα της δια βίου εκπαίδευσης, οδηγώντας έτσι στη διαπίστωση του κενού που υπάρχει σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση εκπαιδευτών και προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Για να διαβάσετε\κατεβάσετε τη διπλωματική εργασία του Ηλία Νικολακόπουλου...

πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...