23 Μαρ 2014

Υποτροφίες Πανεπιστημίου Αιγαίου για Υποψήφιους Διδάκτορες‏


Σ
ε μια προσπάθεια τόνωσης της έρευνας, για παραγωγή έγκυρης επιστημονικής γνώσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θέσπισε το 2013, το Πρόγραμμα Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ.

Δεδομένης της ιδιαίτερα έντονης οικονομικής κρίσης, το πρόγραμμα ΥΠΑΤΙΑ ενισχύει διπλωματούχους (μεταπτυχιακών σπουδών) όλων των Πανεπιστημίων της χώρας καθώς και αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, ώστε να αφιερωθούν στην έρευνα, μέσω εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τους υποστηρίζει οικονομικά, για τρία έτη.

Αναζητήστε την Αναλυτική Προκήρυξη, καθώς και τoν Κανονισμό Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ στον ιστότοπο : www.ru.aegean.gr/YPATIA

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ 2014, είναι η ...10η Μαΐου 2014.


Καθηγήτρια AΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 81100Tel.: Γραμματεία: +30 22510 36026 ; Fax: +30 22510 36019
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...